Useriøse arbeidsgivere utnytter utenlandske arbeidstakere

Skattedirektør Hans Christian Holte.
Foto: Vidar Alfarnes
Halvparten av all undratt skatt de siste fire årene knyttes til svart arbeid, og organiserte kriminelle miljøer med røtter på Balkan. 
0Shares

NRK skriver at Skatt Øst de siste fire årene har avdekket én milliard kroner i unndratte skatter og avgifter. Utenlandske arbeidstakere med dårlige norskkunnskaper og begrenset kjennskap til det norske arbeidslivet er spesielt utsatt for de useriøse aktørene.

– Vi snakker om organisert kriminalitet. Dette kan vi kalle mafialiknende tilstander, hvor man binder sammen økonomisk kriminalitet med ulike kriminelle handlinger, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Mange av de som jobber for denne typer bedrifter ønsker å betale skatt, men har ikke mye å stille opp med når arbeidsgiver betaler lønnen i kontanter, eller uten lønnslipp så den ansatte har noe å vise til om hva som er gått til skatt. Det hender arbeidstakeren får beskjed om at de er trukket for skatt, men at skatten aldri blir betalt inn til etaten. Dette setter arbeidstakerne i en klemme fordi de er redde for å miste jobben om de krever for mye.