Klima-doktoren

Usman Mushtaq (25) har vært leder i medisinerstudentenes forening både i Norge og globalt. Nå jobber han med klimaspørsmål på internasjonalt nivå.
Foto: Are Vogt Moum
Fra en oppvekst på Stovner med far som var fabrikkarbeider og mor som jobbet i barnehage, har medisinstudent Usman Mushtaq (25) svingt seg mot internasjonale høyder allerede i studietiden.
17Shares

Jonas Gahr Støre, Dr. Gunhild A. Stordalen, professor Johan Rockström. Listen over kjente navn og imponerende titler er lang på EAT Forums rådgivningsgruppe, eller Advisory Board. Her står også navnet til Usman Mushtaq (25), som fremdeles er student på Medisinsk fakultet ved UiO. EAT Initiative er et internasjonalt prosjekt som er satt i gang av Stockholm Resilience Center og Stordalen Foundation sammen med en rekke globale institusjoner og universiteter, som jobber for bærekraftig og sunn mat.

 Engasjementet mitt fikk seg en kick-start gjennom Norsk Medisinstudentforening, som jeg ble med i ganske tidlig i studietiden, forteller Mustaq når vi møter ham på vei fra det ene møtet til det andre i Oslo sentrum.

Godt klima gir god helse
I foreningen deltok han i prosjektet Klima = Helse. Dette frivillige arbeidet ledet ham videre til Den internasjonale medisinerstudentforeningen (IFMSA), der han etter hvert ble valgt til visepresident. IFMSA organiserer over én million legestudenter over hele verden.

Forskning fra flere felt viser klart at den økonomiske veksten kommer til å bli forstyrret av økende global oppvarming.

I IFMSA fortsatte han sitt arbeid med utviklingspolitikk, klimapolitikk og helsepolitikk, tre områder han mener er tett sammenvevd.

 Vi kan ikke jobbe for bedre helse i fattige land uten samtidig å tenke på miljø og klimaendringer. Vi må se klima, helse, miljø og bærekraftig utvikling som deler av en større helhet for å kunne ta de riktige politiske beslutningene.

Helt ny, global utfordring
Han innrømmer at tradisjonelle utviklingsstrategier som vaksineprogram og hjelp til utvikling av infrastruktur har ført til veldig mye bra.

 Men nå står verden overfor dramatisk klimaforverring. Det er en type global utfordring som krever en sterk grad av politisk vilje, mer ressurser, forskning og innovative partnerskap mellom ulike sektorer og på tvers av temaer. Det finnes godt forskningsbelegg for at klimaendringene påvirker global helse allerede i dag.

Kranglet med guru
Men synspunktene hans på helse og klima er ikke ukontroversielle. Han kom i en heftig diskusjon med den svenske professoren Hans Rosling, etter at han hadde holdt et innlegg på en konferanse om global helse i Stockholm i fjor.

 Men jeg mener fremdeles at jeg har rett. Rosling er veldig god epidemiolog, men han tar feil når han ser en motsetning mellom fattigdomsbekjempelse og tiltak for å redde klimaet som et forebyggende folkehelsetiltak. Klimaendringer er den største trusselen mot folkehelse i 21. århundre. Det er kortsiktig av globale ledere å satse utelukkende på økonomisk vekst. Bare tenk på land som er i sterk vekst i dag, der veldig mye av det økonomiske grunnlaget kan bli forstyrret og ødelagt av klimarelaterte naturkatastrofer. Økonomer og forskere fra forskjellige fagfelt viser klart at den økonomiske veksten kommer til å bli forstyrret av økende global oppvarming, hevder Mushtaq.

Evig engasjert
Det er ikke bare som taler og i lederverv Mushtaq har gjort seg bemerket, han var også i fjor valgt til å representere Norge som ungdomsdelegat i FNs Generalforsamling, der han fokuserer på økt ungdoms deltakelse på multilaterale arenaer.

Når vi spør ham om fremtiden, er det jo egentlig lege han skal bli. Men han er allerede bitt av organisasjonsbasillen.

 Jeg har tidligere sagt at ikke bekymrer meg så mye for akkurat hva karrieren min kommer til å inneholde, men at jeg kommer til å fortsette å engasjere i politisk med global helse, klima og utvikling, er helt sikkert. Health is poltics on a grand scale.