St. Hallvard-medaljen til bydelsmor og skøytelegende

Nasreem Begum i Bydelsmødrene og tdligere skøyeverdensmester Knut Johannesen er tildelt årets St. Hallvardsmedalje.
Foto: Fotokollasje/Shahbaz Qazi
Årets medaljemottakere av St. Hallvard hedres i Oslo rådhus tirsdag 28. september. Mottakere er Nasreen Begum og Knut «Kuppern» Johannesen.
8Shares

Nasreen Begum tildeles St.Hallvard-medaljen for sitt initiativ og engasjement for
integrering og inkludering av kvinner og barn med minoritetsbakgrunn, mens Knut «Kuppern» Johannesen tildeles medaljen for sitt livslange engasjement og innsats for idretten.

I juryens begrunnelse om Begum heter det:

Nasreen Begum startet Bydelsmødrene i 2016 som i dag består av 130 frivillige kvinner med
bakgrunn fra 35 land. Bydelsmødrene består av frivillige kvinner, primært med etnisk
minoritetsbakgrunn. I samarbeid med Oslo kommune jobber frivillige bydelsmødre med å bygge bro mellom kvinner og bydelen.

Bydelsmødrene med Nasreen Begum i spissen skaper tillitsfulle relasjoner til kvinner med
minoritetsbakgrunn og lite sosialt nettverk, en gruppe som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødrene når denne gruppen fordi de har store nettverk og kjenner folks kultur og språk.

Ved å møte kvinner i sine nærmiljøer, skaper bydelsmødrene gode og trygge rammer for
samtaler og inviterer inn i felleskap og aktivitet. Mange av bydelsmødrene har også selv erfaring med å være nye i Norge. Deres unike kultur- og språkkompetanse skaper tillitt og bidrar til informasjonsformidling og kunnskapsdeling.

Om tildeling og utmerkelsen

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard. St. Hallvard-medaljen har vært delt ut siden 1956. Utmerkelsen består av medalje og diplom.