NRK-profil utsatt for grov vold – gjerningsmannen kan ikke straffes

En NRK-medarbeider ble mishandlet av en kjent artist, som var psykotisk ifølge de sakkyndige.
Foto: Petter Holstad
Artisten som angrep og banket opp en NRK-profil på Marienlyst i Oslo, var psykotisk ifølge de sakkyndige. Han kan neppe straffes når saken nå kommer for retten.

NRK-medarbeideren i 40-årene ble påført brudd i venstre kinnbein som måtte fikseres med titanplate, samt skade på følelsesnerven til mellomansiktet, framgår det av tiltalen. Angrepet fant sted kvelden 24. januar utenfor NRK-komplekset på Marienlyst vest i Oslo.

Mannen som utøvde volden, en nokså kjent artist, er også tiltalt for å ha fremmet flere truende utsagn mot NRK-profilen på sin Instagram-konto fire måneder etter voldsepisoden.

Mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, skriver i en tekstmelding til NTB at hennes klient «knytter seg til hendelsen» på spørsmål om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet og forholdene som er beskrevet i tiltalen.

– Bakgrunnen er at de sakkyndige har konkludert med at han var utilregnelig da disse tingene skjedde, sier Strand til NTB og sikter både til voldsutøvelsen og de senere truslene.

Hvis retten velger å legge konklusjonen i sakkyndigerklæringen til grunn, har ikke tiltalte såkalt skyldevne og kan dermed ikke straffes.

– Fra vår side vil vi se nærmere på om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt, sier advokat Andenæs.

Det blir imidlertid et tema om angrepet kan knyttes til NRK-medarbeiderens rolle og yrkesutøvelse som redaksjonell medarbeider, men Strand vil ikke gå inn i dette aspektet nå.

NRK-profilen ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken. Bistandsadvokat Mathias Gebremichael vil derfor ikke å gi noen kommentarer til NTB i forbindelse med hovedforhandlingen.

Også den planlagte hovedforhandlingen 17. august ble utsatt av det forsvarer Ida Andenæs ifølge TV 2 kalte korona-relaterte årsaker.

Denne gangen er det ingenting som tilsier noen ny utsettelse, forsikrer Strand.

Retten har satt av to dager til saken.