Høyremann og handyman

"Self-made-man" med sans for like muligheter: for selvstendig næringsdrivende og høyrepoltiker Yassine Arakia ble Norge mulighetenes og valgfrihetens land. Andre innvandrere må få samme sjanse til å oppnå drømmene sine, mener han.
Foto: Claudio Castello
For Oslo Høyres Yassine Arakia er det ingen motsetning mellom å påvirke den politiske hverdagen for Oslos innbyggere, og å skaffe praksisplass til elektrofagselevene sine.
0Shares

Yassine Arakia står på tiendeplass i Oslo Høyres liste til høstens kommunevalg. Det gjør at Arakia får forhåndskumulerte stemmer, og kan være sikret plass til neste byrådsperiode (2015-19) hvis Oslo fortsetter med borgelig styre etter valget. 

– Nominasjonsprosessen var lang og brokete, og man ble ikke ferdig før i februar. Jeg er ydmyk og stolt over at partiet verdsetter det jeg gjør. Men den virkelige belønningen får jeg ikke før på lenge. Nå starter forarbeidet til det som blir en tøff og jevn valgkamp her i hovedstaden.

For ungdommen
– Hva har du som spesielle valgsaker?

Skole og utdanning spiller også en enorm rolle i kampen for sosial mobilitet.

– Først og fremst jobbe for et bedre Oslo. Jeg ser realitetene av politikken som føres ved å selv være yrkesfaglærer. Som en som jobber i førstelinjen, samler jeg mye konkrete tilbakemeldinger som bidrar til den politiske prosessen. Jeg ser hva som skal til for at flest mulig ungdommer skal lykkes og få seg jobb. Skole og utdanning som arena spiller også en enorm rolle i kampen for sosial mobilitet, mot radikalisering og utvikling av ekstremistisk tankegang.

– For meg handler det om å yte mitt beste, som yrkesfagslærer, og som folkevalgt, for at flest mulig skal ha mulighetene til å lykkes.

Familien viktigst
Norsk-marokkaneren tar oss imot i full lærermundur på Bjørnholt skole, en gigantskole med elever fra 8. til 13. trinn. Skolen har eksistert siden 2007, og på videregående trinn kan de unge håpefulle velge mellom seks ulike studieprogrammer, alt fra medielinja via studiespesialisering til eletronikk. Selv er Arakia lærer i elektrofag.

Arakia kom til Norge for 26 år siden, da kjærligheten brakte ham hit hele veien fra storbyen Casablanca.

Nå, mange år senere, er han godt etablert familiefar, med kone og tre barn i ungdomsalderen, som han gjøre så godt han kan for å få nok tid til.

– Familie er helt klart det viktigste i livet. Jeg prøver å få tiden til å strekke til for alle dem som betyr noe i mitt liv.

Bitt av politikkbasillen
Den nevenyttige Arakia har siden ungdommen vært opptatt av samfunnsforhold. I Norge engasjerte han seg i ulike former for organisasjonsarbeide.

– En periode var jeg leder i Norsk-marokkansk forening. Jeg tenker erfaringene derfra har hjulpet meg videre til en karriere i lokalpolitikken, sier han.

Høsten 2011 kom han inn som en komet i hovedstadens lokalpolitikk. For tiden sitter han i bystyrets byutviklingskomité.

– Hvorfor akkurat politikken? Og hvorfor akkurat Høyre?

– Jeg var kommet til et punkt hvor jeg ville gi tilbake, og tenkte at det å gi uttrykk for mine standpunkter og prøve å påvirke samfunnet rundt meg var det riktige å gjøre. Som individ i et samfunn har jeg rettigheter, men også plikt til å bidra. Vi har et godt og velfungerende samfunnsmaskineri i Norge, men av og til kan det skurre. Og da er man nødt til å bidra for å gjøre ting bedre.

– Når det gjelder partivalg handler det om at jeg er liberalkonservativ, et verdisyn som jeg fikk fra faren min. Høyres fokus på valgfrihet for den enkelte passer godt med mitt verdisyn. Så er jeg også blitt inspirert av folk som tidligere statsminister Kåre Willoch, som er svært frittalende, og Jo Benkow, som gjorde det klart at Høyre var partiet der man kunne være annerledes og unik.

Stands, møter og besøk
Til sensommeren og høsten starter det for alvor. For da skiftes lærerantrekket ut med dress og slips. Yassine Arakia skal oppsøke folk på stands, i valgmøter og hjemme.

– Jeg er fullt klar over at jeg frem til valgnatten i september kommer til å være en opptatt mann. Å være folkevalgt er et stort ansvar, og det er viktig å vise seg tilliten verdig.

Sier mannen som igjen griper sjansen.

FAKTA:

Navn: Yassine Arakia
Alder: 48
Opprinnelig fra: Casablanca, Marokko
Aktuell som: Oslo Høyres nr 10 på listen til årets kommunevalg
Stilling: Lokalpolitiker og yrkesfaglærer