Studenter med minoritetsbakgrunn får unikt tilbud

Jeewantha Perera (37) kommer fra Sri Lanka. Nå er han masterstudent i Oslo og deltar i OXLO mentorordning. Han håper det vil få ham raskt ut i jobb
Foto: Are Vogt Moum
Oslo kommune tilbyr en mentor-ordning der heldige studenter kan få oppfølging til masteroppgaven og til og med egen kontorplass. 

I en liten forelesningssal sitter nybakte masterstudenter og lytter. Vi befinner oss hos den private høyskolen Westerdal Oslo Act. Oslo kommunes medarbeidere forteller om OXLO mentorordning.

OXLO står for Oslo Extra Large og er kommunens satsing på inkludering og mangfold. Mentorordningen gir utvalgte masterstudenter muligheten til å sparre med en person i kommunen i perioden de skriver på sin mastergrad. 

Etter presentasjonen kommer Gia Boa Vincent Nguyen bort for å få høre mer. Hans interesse er vekket. Han har nylig startet på en master i digital business. Foreldrene hans kommer fra Vietnam, men selv er han oppvokst i Norge. 

Nettverk
En annen som har møtt opp hos Westerdal for å informere om mentorprogrammet, er Jeewantha Perera. Han har vært fire og et halvt år i Norge.

– Det å flytte til Norge var ikke noe jeg hadde planlagt. Under studiene i England, der jeg tok en bachelor i business administration, møtte jeg en jente, sier han og smiler. 

I dag har paret barn og er bosatt i Oslo. Perera har satset på videre utdanning etter at han kom til landet. Først ble det en bachelor i shipping på BI, og deretter kom han inn på master i Information Systems Management & Innovation

– Da jeg fikk høre om mentor-programmet, sto det for meg som en god mulighet til å skaffe meg et nettverk og til slutt en jobb. Det var drømmen da jeg startet. 

Fikk mentor
Han ble valgt ut som en av åtte som fikk lov til å delta i programmet, av så mange som 60 søkere. 

Mentoren hans hjelper ham med masteroppgaven, forteller han.

– Jeg er tilknyttet Utviklings- og kompetansetaten i Oslo kommune (UKE). Mentoren min heter Terje (Sætervik, avdelingsdirektør, journ. anm). Vi har månedlige møter. Han sender meg til ulike personer jeg kan intervjue. Han bruker også nettverket sitt for å se etter jobbmuligheter, forteller Perera. 

Han mener mentor-programmet gir flere fordeler i tillegg til nettverk.

– Det blir lettere å få tilgang til data og å samle inn data. Og man får sjansen til å bruke norsk. Terje snakker alltid norsk med meg.

Vil bli prosjektleder
– Hva slags jobb er du på utkikk etter?

– Jeg ser etter en administrativ stilling, prosjektkoordinator eller prosjektleder, f eks innen risiko-analyse eller datasikkerhet. Jeg har åtte års erfaring fra tekstilindustrien i Indonesia, og erfaring fra Sri Lanka. Jeg jobbet som industriingeniør med prosesser, risikoanalyse og produksjon.

Masteroppgaven hans handler om hvordan Oslo kommune kan forbedre sine metoder for prosjektstyring. 

– Hva er din erfaring med Norge så langt?

– For å være ærlig så er det vanskelig og lukket her. Jeg har sendt veldig mange søknader, men jeg har ikke fått noen positive tilbakemeldinger. Det virker som arbeidsgivere er lite interessert i internasjonal erfaring. 

Han forteller at han nylig fikk et lukrativt jobbtilbud i Bangladesh, men at han velger å bli her på grunn av samboeren og barnet. Han håper jobben vil komme så snart masteren er levert aller helst før. 

Fakta: 
I OXLO mentorordning tilbys masterstudenter mentorer i kommunale virksomheter og hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Mentorene er i bydeler, etater eller byrådsavdelinger. 

Du kan søke hvis du er:

  • student innen offentlig administrasjon, økonomi, samfunnsfag, kultur, juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, ikt, ingeniør og teknologi
  • student med flerkulturell bakgrunn
  • masterstudent ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI, Westerdals Oslo ACT, Arkitekt og designhøgskolen eller Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Du får:

  • mentor i kommunen, eller offentlig eid bedrift
  • bistand, tilgang til data og råd om tema ifbm. masteroppgaven
  • økt nettverk og mer kunnskap om jobber i offentlig sektor

Du kan få:

  • kontorplass i skriveperioden
  • frivillige oppdrag
  • mulighet til vikariater
  • nettverk med tidligere deltakere i Oxloprogrammet, Alarga Alumni, Global Future og Top10