Gjør scenen til sin boltreplass

Huy Le Vo under prøvene til "Be-longing".

Le Vo ble født i Drammen av vietnamesiske foreldre. Han er den første i familien som har interessert seg for scenekunst og dans.

– I snart ti år har jeg jobbet som skuespiller, og vekslet mellom arbeid med dans og teater. Jeg er skolert skuespiller, men i løpet av disse årene har jeg samarbeidet en del med en del dansekunstnere. Og nå er det Ulf og Be-longing, sier han spent før premieren på Dansens Hus.

32-åringen veksler mellom å jobbe som utøver, prosjektskaper, regissør og dramaturg og trives med vekslingen mellom de ulike funksjonene i teatret.

– Jeg setter pris på å jobbe på ulike måter, og i samarbeid med ulike kunstnere. Jeg tror vekslingen tilfører de ulike prosjektene mye. Det gir meg muligheten til å skifte blikket, og lærer meg å se ting tydeligere. Kanskje hjelper det meg til å stille nye gode spørsmål. Det er vel det vi kunstnere skal gjøre.

Interessert i ung alder
Gjennom å ha blitt eksponert for skoleteater så Le Vo for seg at dette kunne bli et mulig fremtidig karrierevalg.

– Jeg ble veldig fascinert av teatret som barn. Sånn sett har teaterforestillinger på skolen vært viktig. Etterhvert begynte jeg på barneteater, dramalinje og deretter teaterskole. Arbeidet med teater startet med en tidlig interesse som ble til en hobby, og i årene som fulgte forsto jeg at jeg kunne jobbe med det.

– Hva er det beste med yrket ditt?

– Å lære, gå i møte med folk, å formidle, å stille spørsmål, og å bruke teatret til å skifte blikket og se verden på en ny måte.

Skepsisen til karrierevalget fikk han i små doser merke fra nærmeste krets, men Le Vo skjønner også denne.

– Foreldrene mine kom som båtflyktninger og deres mål var å skaffe seg best mulig utgangspunkt for et godt liv i Norge. Jeg har nok blitt hvisket i øret at jeg kunne vurdere å velge noe litt mer fornuftig enn å jobbe med kunst. “Med dine karakterer kan du vel bli ingeniør, eller jobbe for å bli lege.” Det er vel ganske typisk foreldre å ønske det beste for sine barn. Arbeid med kunst er kanskje ikke kjent for å være det mest stabile med midlertidige ansettelser uforutsigbarhet. Men så har det jo gått gaske bra.

Le Vo føler seg heldig.

– Jeg har vært privilegert og jobbet mye etter skuespillerutdanningen. Det er jo ikke like lett for alle nyutdannede dansere og skuespillere.

Kunsten å finne flokken
I Be-longing har Ulf Nilseng og hans medskuespillere gjort en finurlig vri på tittelen.

– Tittelen rommer både “be” og “longing”, som direkte oversatt fra engelsk betyr å være og å lengte. Utgangspunktet for forestillingen har vært hvordan vi mennesker lengter etter tilhørighet, og hvordan vi har behov for å “finne en flokk” man kan høre til.

– Føler du at du har funnet din flokk?

– (Ler litt) Ja, til en viss grad. Gjennom teatret har jeg funnet et rom for å kunne stille viktige spørsmål, for å kunne undres, og gjerne dele dette i fellesskap.

Le Vo, som ikke kommer fra et religiøst hjem, ser på teateret som det nærmeste han kommer noe religiøst. For han har scenekunsten et potensiale til å ha nesten samme funksjon som en kirke eller et yogastudio.

– Jeg tror det finnes et potensiale i det arbeidet vi gjør for å skape et rom som gir følelsen av å komme hjem og høre til. Der vi kan kan finne styrke sammen, stille spørsmål, håpe, kjempe, tro og tvile, bevege og bli beveget, utfordre og bli utfordret, artikulere og raffinere hodene og kroppene våre. Haha, der gjorde jeg visst teatret til en krysning mellom en kirke og et yogastudio. 

FAKTA

– Har siden 2007 jobbet som skuespiller og utøver, både i prosjektbasert scenekunst og på institusjonsteatre.

– Samarbeidet med regissører og koreografer som Kjersti Horn, Jon Tombre, Stein Winge, Erlend Samnøen og Sigrid Edvardsson.

– Sammen med skuespiller Rebekka Nystabakk driver han samarbeidet REBEKKA/HUY, hvor han både er utøver og prosjektskaper.

– Fikk i 2015/16 Statens kunstnerstipend, gjennom arbeidsstipendet for yngre kunstnere.

Om Be-longing

I løpet av fire perioder siden begynnelsen av 2015 har Ulf Nilseng og hans samarbeidspartnere utforsket begrepet “Be-longing”. Med seg på laget har Nilseng skuespilleren Huy Le Vo, musiker og komponist Sjur Miljeteig, billedkunstneren Kai Rennes og lysdesigneren Magnus Mikaelsen.