Kan bli sendt til Norge uten sin mor

I 2009 var det flest med bakgrunn fra Afghanistan som søkte asyl i Norge. Men det er langt fra sikkert at lengeværende asylbarn fra landet får bli i Norge med den nye regjeringen.

Ifølge NRK åpner nå de kurdiske selvstyremyndighetene for dette.  De sier at hvis et barn har dårlig helse og ikke kan behandles der, kan det være mulig å skille mor og barn, hvis mor samtykker skriftlig til dette.

Norske myndigheter har tidligere sagt at det er uaktuelt å hente hjem barn og deres IS-foreldre.