Oslo katolske bispedømme ilagt gebyr på 75.000 kroner for overvåking av ansatte

Tre ansatte eller tidligere ansatte klaget OKB inn for Datatilsynet i 2018 for overtredelse av personopplysningsforskriften. (Illustrasjonsfoto)
Oslo katolske bispedømme (OKB) straffes av Datatilsynet med et gebyr på 75.000 kroner for overvåking av ansatte. Bispedømmet aksepterer gebyret.
0Shares

OKB får gebyret for «ulovlig innsyn i» og «kontinuerlig overvåking av» arbeidstakers eposter, skriver Vårt Land.

Tre ansatte eller tidligere ansatte klaget OKB inn for Datatilsynet i 2018 for overtredelse av personopplysningsforskriften. De tre mener de ble overvåket da den såkalte medlemsjukssaken pågikk.

De omtaler seg selv som sentrale varslere og kritikere under saken som endte med at OKB måtte betale tilbake 80–90 millioner kroner for omfattende medlemsjuks.

Under rettssaken i 2017 ble det lagt fram en epostkorrespondanse som bevis på at de hadde vært del av en «hektisk» og «konspirativ» mailutveksling om saken.

OKB mener en teknisk feil gjorde at vedkommendes e-poster ble automatisk videresendt til kommunikasjonsavdelingens felles epostkonto.

– Vi har et annet syn på fakta i saken enn Datatilsynet, hvilket allerede er fremført i vårt tilsvar til dem. Men vi aksepterer overtredelsesgebyret da vi ser at det ble gjort en feil i en epost-innstilling i juni 2013. Straks den tekniske feilen ble oppdaget, ble den rettet. Vi gikk i 2017 over til et nytt system, som forhindrer at slikt skjer igjen, forklarer advokat Sindre-Jacob Bostad i OKB.