7 millioner kroner i støtte til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Ordningen er tidsbegrenset, og innebærer at det kan gis tilskudd til livsopphold og bostøtte etter sosialhjelpssatser. 
– Det vil bidra til å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen enkelte nå har havnet i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
10Shares

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre livsgrunnlaget i en periode for de utenlandske arbeidstakerne som mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Ordningen skal administreres av Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbysamfunnet rammes hardt av den krisen vi er inne i. Tilskuddsordningen er ment å avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått for permittert utenlandsk arbeidskraft som ikke omfattes av våre nasjonale stønadsordninger, som for eksempel dagpenger.

Ordningen er tidsbegrenset, og innebærer at det kan gis tilskudd til livsopphold og bostøtte etter sosialhjelpssatser.

Regjeringen har løpende dialog med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre, og følger nøye med på situasjonen på Svalbard.