Færre asylsøkere får opphold i EU

Tyskland tok imot flest personer.
Snaut 300.000 nyankomne fikk asyl EU i fjor, 6 prosent færre enn året før. Tallet har ikke vært så lavt siden før flyktningkrisen.
35Shares

Totalen på 295.785 personer dekker de 27 gjenværende EU-landene. I tillegg kommer drøyt 25.000 som fikk opphold i Storbritannia, opplyser EUs statistikkbyrå Eurostat.

Snaut halvparten – 48 prosent – fikk flyktningstatus, mens en firedel – 25 prosent – fikk opphold på humanitært grunnlag. Resten ble innvilget beskyttelse på annet grunnlag.

Tyskland tok som vanlig imot flest personer, selv om 116.000 er en markant nedgang fra året før, da 140.000 ble innvilget opphold.

I Norge fikk så vidt over 2.000 asylsøkere opphold i fjor, ifølge oversikten fra Eurostat.

Syrere, afghanere og venezuelanere er de tre største gruppene som får opphold i EU. De utgjør henholdsvis 27, 14 og 13 prosent av totalen. I Norge er det borgere fra Tyrkia, Syria og Eritrea som er de største gruppene.