2.554 personer har blitt uttransportert i henhold til smittevernloven i år

På Trandum måtte gardiner være trukket for, for å skåne barna fra voldsepisoder på voksenavdelingen.

I august ble 208 personer uttransportert av landet av politiet, viser nye tall fra Politiets utlendingsenhet.

Med det har til sammen 3.858 personer blitt sendt ut av landet hittil i år. I samme periode i fjor hadde i alt 2.723 personer blitt sendt ut med tvang av politiet.

Antallet som i år har blitt sendt ut i henhold til smittevernloven utgjør 66 prosent av alle de uttransporterte.

57 straffede personer ble sendt ut av landet i forrige måned. Hittil i år er 646 straffede sendt ut av landet.