UDI planlegger for dobbelt så mange asylsøkere neste år

Til nå i år er det kommet omkring 1.200 asylsøkere til Norge.
Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for at det kommer 1.500 asylsøkere til Norge i år, og 3.000 neste år.
105Shares

– For 2020 er mulighetsrommet vurdert til å være opp til 2.500 asylsøkere, med et planleggingstall på 1.500, skriver UDI i et nytt prognosenotat.

Til nå i år er det kommet omkring 1.200 asylsøkere til Norge. Rundt en tredel av søkerne er fra Syria, mens rundt 200 er fra Eritrea og Tyrkia. Resten kommer fra mer enn 70 ulike land.

Toppmåneden var januar med 226 asylsøkere, dette falt til bare 35 i april, etter at koronaepidemien slo til. Deretter steg tallet til 132 i juli og så 207 i august, et søkertall som var høyere enn UDI hadde regnet med.

De siste ukene er det kommet mellom 30 og 40 asylsøkere ukentlig til Norge, og i september søkte 134 utlendinger om asyl.

– For 2021 er mulighetsrommet vurdert til å være mellom 1.000 og 7.000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3.000, heter det videre.

Overføringsflyktninger, gjerne omtalt som kvoteflyktninger, er ikke omfattet av anslagene.

– Vi legger til grunn at migrasjonspotensialet fortsatt er høyt, og at økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av covid-19-tiltakene i både avsender- og transittland kan øke migrasjonspotensialet ytterligere, skriver UDI.

I midten av oktober bodde det 2.100 asylsøkere på norske asylmottak. Det er 400 færre enn ved årsskiftet. Nesten 40 prosent av beboerne har fått endelig avslag og har utreiseplikt, viser UDIs tall.