Antirasistisk Senter-leder ut mot HRS

ARS-leder Rune Berglund Steen er rystet over en sak publisert på nettstedet rights.no om norske muslimer og antibac.
Foto: Antirasistisk senter
Antirasistisk Senter-leder Rune Berglund Steen mener Human Rights Service (HRS) driver med "visuell hatpropaganda".

Nettstedet rights.no har gjennom informasjonsleder Hege Storhaug skrevet en kommentarsak om alkoholforbudet i islam, hvor det argumenteres for at alkoholforbudet også vil innbefatte forbud mot antibac.

– Kan islams alkoholforbud forklare noe av overrepresentasjonen av smitte blandt en del innvandrergrupper? (…) Alkoholforbudet i islam rommer langt mer enn det du drikker. Forbudet omfatter også mat som tilberedes med alkohol, i tillegg til alt annet som har med alkohol å gjøre.

Kommentarsaken har på forsiden et illustrasjonsbilde som viser et bilde av et virus med kvinner i hijab.

Kraftige reaksjoner

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, reagerer på sin Facebook-profil kraftig på illustrasjonen, og kaller det for “visuell hatpropaganda av dystert merke”

– HRS også har benyttet seg av før, da de postet et bilde av et insekt/skadedyr ved siden av bildet av en navngitt samfunnsdebattant, også i hijab. Og så kommer budskapet, som kobler muslimer direkte opp mot smittespredning, med en påstand om at muslimer ikke desinfiserer hendene på grunn av forbudet mot alkohol (som altså er et forbud mot å drikke alkohol).

Forstander i Det mosaiske trossamfund, Ervin Kohn, kaller utspillet for “fryktskapende og fordomsfull retorikk” på Facebook.

Hun avslutter med det retoriske grepet å sette et spørsmålstegn bak påstanden “…islam fører til smittespredning”. Det er påstanden og ikke spørsmålstegnet som blir sittende igjen i hodene til folk.