Sp-politiker: – Arbeidsinnvandring er ikke problemet

Systemet med fri flyt, useriøse aktører og mangel på kontroll er problemet, hevder Sp-politiker Magnus Weggesrud.
Fylkestingsrepresentant i Viken, Magnus Weggesrud, hevder det er viktig å ta tak i løsarbeidersystemet i flere bransjer.
7Shares

I et innlegg i Drammens Tidende ser han ikke på arbeidsinnvandring som problemet.

– Norge mangler fagarbeidere innen en rekke yrker, og både næringslivet og det offentlige opplever store rekrutteringsproblemer. Problemet er ikke arbeidsinnvandringen i seg selv, men systemet med fri flyt, useriøse aktører og mangel på kontroll som utnytter de som kommer hit for å jobbe.

Sp-politikeren fortsetter i kronikken:

– Løsarbeidersystemet brer om seg og har angrepet bransje etter bransje. Vi får derfor ikke flere til å ta yrkesfag og økt rekrutteringen av norske fagarbeidere hvis vi ikke får kontroll på den frie arbeidsinnvandringen. Alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, det skal kunne kreves formell fagkompetanse i form av f.eks. fag- eller svennebrev og vi må sterkt begrense muligheten for innleie av arbeidskraft.