Legger ned Myanmarkomiteen

Styreleder i Myanmarkomitéen og professor Kristian Stokke mener bistandskutt fra UD har bidratt til at komitéen legger ned etter årelang innsats.
Foto: Jo Straube
Etter tretti års virksomhet besluttet Den norske Myanmarkomiteen å legge ned virksomheten.
17Shares
Årsaken er manglende vilje fra Utenriksdepartementet til å videreføre støtten til komiteens virksomhet.
– Vi er stolte av hva vi har fått til. At komiteen legges ned handler ikke om mangel på vilje, engasjement eller viktige prosjekter. Slik vi ser det er nedleggelsen et resultat av en dreining i norsk utenrikspolitikk, bort fra politisk demokratistøtte i retning av mindre kontroversiell bistand, sier Kristian Stokke, tidligere styreleder i komiteen, i en Facebook-status.
Myanmarkomiteen beklager sterkt at den ikke lenger er i stand til å videreføre sin virksomhet, spesielt i en situasjon der Myanmars folk mer enn noensinne trenger internasjonal støtte og oppmerksomhet.
– Det har vært fortvilende å være vitne til nok et militærkupp i Myanmar, og det internasjonale samfunnets maktesløshet. Nok en gang er det folket som må stå opp mot kuppmakerne. De trenger all vår støtte, og det er behov for flere motgangssupportere i internasjonal politikk, sier Harald Bøckman, mangeårig styreleder og styremedlem siden oppstarten av komiteen i januar 1992.