Overtar godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Sveinung Skule, direktør i HK-Dir, overtar ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning.
Foto: hkdir.no
1. januar overtok Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning som tidligere ble forvaltet av NOKUT.
24Shares

– Vi har gledet oss lenge til å få våre nye kollegaer på plass. Spisskompetansen som nå kommer over fra NOKUT vil styrke vårt arbeid og bidra til mange gode faglige synergier og viktige koblinger, blant annet til direktoratets arbeid med Samordna opptak, og med internasjonalisering av norsk utdanning, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

1. januar overtok han ansvaret for de om lag femti medarbeiderne som har jobbet med godkjenning av høyere utdanning i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), ifølge HK-Dir.

Siden 2003 har NOKUT hatt et lovfestet ansvar for de generelle godkjenningsordningene knyttet til høyere utdanning. I de senere årene har også godkjenning av fag og yrkesopplæring, samt lærer og styrer/pedagogisk leder i barnehage med utdanning fra utlandet blitt forvaltet av NOKUT.

– God informasjon og effektive godkjenningsordninger vil bidra til at flere kommer raskere ut i arbeid, og støtte opp under direktoratets mål om å styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft, sier Skule.