På Helsedirektoratets nettsider ligger mye informasjon, skriver Torunn Janbu i dette tilsvaret.
Foto: Commons Wikimedia
Lov om rituell omskjæring av gutter skal sikre et forsvarlig tilbud, skriver Torunn Janbu i dette tilsvaret. 
Torunn Janbu
«Helsenorge må ta grep og informere aktivt om rituell omskjæring – av hensyn til de mest sårbare», skrev Victoria Åsne Kinsella i Utrop den 29. oktober.
Foto : Faksimile, Utrop 29.10.2022.

I et Utrop-innlegg den 29. oktober 2022 etterlyser Victoria Åsne Kinsella mer aktiv informasjon fra helsemyndighetene om rituell omskjæring av guttebarn i Norge. Hertil vil jeg bemerke følgende: 

  • Helsedirektoratet har sluttet å trykke opp brosjyrer/informasjonsskriv o.l. – det gjelder ikke bare rituell omskjæring av gutter, men generelt. Dette betyr ikke at direktoratet ikke informerer om ordningen, men vi benytter nå digitale kanaler. Vi vil også minne om at alle som ønsker å dele ut informasjonen på papir, står fritt til å skrive ut og kopiere. Informasjonsskrivene til foreldre er lagt ut også som pdf slik at de fungerer godt som utskrift.
  • Det foreligger ingen medisinsk indikasjon for rituell omskjæring. Det er likevel lovregulert at de regionale helseforetakene skal organisere et tilbud i spesialisthelsetjenesten.  
  • Det er ikke behov for henvisning, foreldrene/gutten kan selv henvende seg til spesialisthelsetjenesten.
  • Der ligger det også informasjonsskriv til foreldre på flere språk og en artikkel om tema med informasjon blant annet om definisjon, hvem kan utføre inngrepet, krav til gjennomføring, samtykke mm :  Rituell omskjæring av gutter – Helsedirektoratet

Ytterligere bakgrunnsinformasjon

Lov om rituell omskjæring av gutter (lovdata.no) gjelder alle som tilbyr eller utfører rituell omskjæring i Norge. Formålet med loven er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte og at et slikt tilbud er tilgjengelig.

Definisjon av rituell omskjæring av gutter

Rituell omskjæring av gutter er et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet (1). Det foreligger ingen medisinsk indikasjon for rituell omskjæring. I Norge er slike inngrep ikke begrunnet i at det har noen helsegevinst for barn. Omskjæring som utføres av medisinske årsaker som eksempelvis trang forhud, infeksjoner eller skader omfattes ikke av lov om rituell omskjæring av gutter.

Rituell omskjæring av gutter regnes ikke som helsehjelp, men helsepersonell som utfører inngrepet vil som hovedregel være underlagt helselovgivningen. Helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven gjelder så langt de passer ved utførelse av rituell omskjæring av gutter (2). Det innebærer at helsepersonellovens bestemmelser om forsvarlighet (både knyttet til selve inngrepet og når det gjelder smertelindring og smitteverntiltak), taushetsplikt og dokumentasjon gjelder.

En rekke av pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser som informasjon, samtykke, klageadgang og rett til innsyn i journal gjelder. Pasientskadeloven gjelder ved utførelse av rituell omskjæring.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.