Husbanken prioriterer flyktninger

Husbanken vil i år prioritere tiltak for grupper som flyktninger.
Husbanken vil i år prioritere tiltak som gjør det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder.
108Shares

Også tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert, opplyser Husbanken.

I en melding opplyser Husbanken at tilskudd til boligsosiale tiltak også kan gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende.

– Prosjekter som bidrar til nytenkning og har stor overføringsverdi til andre prosjekt, vil bli prioritert, sier seniorrådgiver Gry Kongsli fra Husbanken.

Tilskuddet kan også gis til kunnskapsarbeid, i form av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.

Søknadsfrist er 1. juni.

(©NTB)