190 asylsøkere har fått assistert retur til hjemlandet

 

41 av dem ble returnert til Irak og 24 ble sendt til Somalia.

Disse 190 kommer i tillegg til de 4.292 personene som er tvangsutsendt fra Norge av Politiets utlendingsenhet (PU) i årets ti første måneder.

Assistert retur er frivillig retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger som har fått avslag på asylsøknaden eller andre utlendinger uten lovlig opphold som ønsker å reise tilbake til hjemlandet. 38 av de 190 ble ledsaget av politiet på reisen.

(©NTB)