Nytt forskningsprosjekt skal hjelpe elever med kort botid i Norge

Illustrasjonsfoto
Foto: Skygge Foto Lise Evensen
− Det er et stort behov for kunnskap om hvordan flerspråklighet kan bli en ressurs i opplæring av ungdommer med kort botid, sier professor og prosjektleder.
15Shares

Forskningsprosjektet Hugin og Munin i et elevperspektiv er et samarbeid med den sosiale entreprenøren Magisk Kunnskap.

− Elever med kort botid er en sammensatt gruppe, både når det gjelder språkbakgrunn, kulturelle erfaringer og tidligere skolegang, sier Joke Dewilde i følge en pressemelding.

− Vi er stolte av å ha lansert en innovativ plattform som tilbyr en ressursorientert og flerspråklig tilnærming til læring og kunnskap for å møte utfordringene og mulighetene som disse elevene står overfor, sier Tone Evensen, daglig leder og gründer hos Magisk Kunnskap.

Den pågående krigen i Ukraina viser at flerspråklighet er et komplekst fenomen.

− Vi har fått elever i skolen som ikke bare behersker ukrainsk, men også russisk i ulik grad, og som har forskjellige erfaringer og følelser knyttet til disse språkene. Det samme gjelder elever med kurdisk bakgrunn, som kanskje kan snakke kurmanji og skrive arabisk, sier Dewilde.

Skal redusere frafall

Forskningsprosjektet utføres av Dewilde og prosjektmedarbeider Victoria Roland, som også har vært sentral i oppstart i utviklingen av plattformen for Magisk Kunnskap.

− Hugin og Munin prøver å ta høyde for denne kompleksiteten ved å gjøre plattformen fleksibel når disse elever skal lære seg norsk, påpeker Roland.

Gjennom å utvikle en forskningsbasert plattform ønsker Magisk Kunnskap å bidra til å redusere frafallet i videregående skole for elever med kort botid.

− Dette vil også øke sannsynligheten for at flere av elevene blir aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. For den enkelte ungdom vil plattformen også kunne bidra til økt mestringsfølelse, større sosial deltakelse, samt bedre språk- og fagkunnskaper, sier Roland.