Byråkrati forsinker arbeidsinnvandring

0Shares

Et flertall på Stortinget og Sem-erklæringen fra Samarbeidsregjeringen åpnet i fjor for at den såkalte spesialistparagrafen, som tillater import av sykepleiere og leger fra andre land, også skal omfatte hjelpepleiere og omsorgspersonell.

Terje Tønnessen i Aetat har vært klar over denne situasjonen en god stund. De sendte i september og oktober en søknad for hjelpepleiere fra Filippinene og Polen til Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell.

Tønnessen mener det er grunn til å spørre om hvor lang tid
Autorisasjonskontoret trenger for å godkjenne en hjelpepleier. Han oppfatter klart Autorisasjonskontoret som en flaskehals.

Rådgiver Erling Steen i Helse og sosialdirektoratet, som er ansvarlig for Handlingsplanen for helse og sosialarbeidere, sier det er flaut at man ikke har gjort mer for å hindre dagens situasjon. Han mener at dagens regelverk er altfor byråkratisk og at norske myndigheter har en jobb å gjøre for å legge forholdene til rette for en arbeidsinnvandring.

Autorisasjonskontorets direktør Per Haugum mener det ikke ligger noen slik automatikk inne i behandlingen av slike saker. Det er derfor ingen grunn til å forvente at behandlingstida skal bli kortere enn dagens 3 – 4 mnd.
Haugum er også svært lite glad for å bli kalt en flaskehals. Han mener at de har gode resultater å vise til og at Tønnessen overdriver problemet.