New Meaning – part three

0Shares

Bidragsyterne i magasiner kommer fra Afghanistan, Colombia, Kina, Frankrike, Iran, Irak, Italia, India, Somalia, Sverige og Jugoslavia.

Artiklene i dette nummeret handler om alt fra naboskap til kjærlighet og kvinnenes situasjon i Afghanistan.

“Med tanke på det politiske klimaet i verden er det viktig og på sin plass at vi som er nye i Norge får en stemme i det offentlige og på denne måten blir sett og hørt på egne premisser” sier Jamil Seyed Naser, bidragsyter i New Meaning.

“Utgangspunktet for New Meaning bygger på en sosial og politisk motivert estetisk tenkning og er for oss en mulighet til å påvirke sosiale situasjoner og samfunnsmessige prosesser. Kort sagt vil vi bruke kunsten til å forandre verden.” sier billedkunstnerne Anne Berntsen, Ebba Moi og Gry O Ulrichsen som er prosjektledere for New Meaning.

New Meaning distribueres gratis til alle asylmottak i landet,
kunstinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige steder.