Utvidet permisjon for Manuela Ramin-Osmundsen

0Shares

Permisjonssøknaden gjelder tiden fram til Granskningskommisjonens del 1 i mandatet er avsluttet.

– Søknaden er innvilget, sier informasjonssjef Wenche Rasch.

Kommisjonen som er oppnevnt for å granske UDIs behandling av de såkalte MUF-sakene, har bedt om utsatt frist. Begrunnelsen er at Kommisjonen finner det vanskelig å skille mellom mandatets to deler i fasen med informasjonsinnhenting, samt at kommisjonen har sagt seg villig til også å se på UDIs praksis i tilknytning til homofile asylsøkere fra Iran, gitt utsatt frist.