Få tamiler og pakistanere mottar sosialhjelp

0Shares

Forskjellene mellom innvandrergruppene er store. Tamilske flyktninger fra Sri Lanka har høyere yrkesdeltagelse enn etniske nordmenn. Samtidig utbetales det sosialhjelp til rundt 20 prosent av Oslos afghanere, irakere, iranere og somaliere.

– Det er mange med lang botid i landet som fortsatt er avhengige av sosialhjelp, og det er bekymringsfullt, sier spesialrådgiver Paul Håvard Kvangraven i Utdannings- og kompetanseetaten i Oslo kommune til Aftenposten.