Sultestreik fortsetter

0Shares

Afghanerne har nå sultestreiket i tre uker.

Landsstyret i Sosialistisk Venstreparti (SV) vedtok søndag at ingen afghanere må sendes tilbake til en tilværelse som internflyktning i Kabul og at UNHCRs anbefalinger må følges

Talsmannen for de sultestreikende afghanerne mener forslaget fra SVs landsstyre er godt, men afghanerne vil ikke stanse sultestreiken umiddelbart, melder VG Nett.

RVs bystyrerepresentanter Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord har sendt brev til byrådsleder Erling Lae hvor partiet legger alt ansvaret over på kommunen.

“Som bestiller av politiets ødeleggelse av teltene, er byrådet medansvarlig for at situasjonen nå er blitt drastisk forverret når det gjelder forebygging av sykdom blant de sultestreikende,” heter det i følge brevet.

Folkvord mener i følge VG at kommunen må erstatte telt, soveposer og liggeunderlag som politiet fjernet fredags morgen.

Røde Kors setter søndag kveld opp telt for de sultestreikende afghanerne. I tillegg vil de gi afghanerne mulighet til å få vasket seg, og har derfor delt ut vannkanner, vaskefat og såpe.