Flere innvandrere velger kontantstøtte

0Shares

Fra andre analyser av kontantstøttebruk vet man at de med lav utdanning og lav arbeidstilknytning i større grad mottar kontantstøtte enn de med høy utdanning og sterkere arbeidstilknytning.

 I 1999 var det 74 prosent som var brukere av kontantstøtte, mens andelen hadde gått ned til 62 prosent i 2004, en nedgang på 12 prosentpoeng. Blant barn med ikke-vestlig bakgrunn har det derimot vært en vekst i andelen kontantstøttebrukere i samme periode på to prosentpoeng, fra 76 til 78 prosent.

Undersøkelsen viser blant annet at det i hele landet var drøye 60 prosent som benyttet seg av kontantstøtten i september 2004. For de med vestlig innvandrerbakgrunn var det rundt 50 prosent som fikk kontantstøtte, mens tilsvarende tall for de ikke-vestlige innvandrerne var på nesten 80 prosent.

Ser man på Oslo, isolert sett, er tallene enda mer markante. For her benyttet cirka 48 prosent av hele befolkningen kontantstøtte i september 2004, mens nesten 85 prosent av de med innvandrerbakgrunn gjorde det.

Senterpartiet er på glid
Regjeringen kan samle seg om å fjerne kontantstøtten, etter at Senterpartiet nå åpner nå for å vurdere støtten på nytt.

– Dette kan være grunnlag for å se nærmere på kontantstøtteordningen, sier nestleder i Senterpartiet Lars Peder Brekk til Dagsavisen.

Arbeiderpartiet og SV har hele tiden ønsket ordningen vekk, men kontantstøtten har vært en hjertesak for Sp. Snur Sp, kan ordningen ryke.