Ønsker ikke underlivssjekk av jenter

0Shares

ådet for legeetikk hører også til dem som har vendt tommelen ned for obligatoriske underlivsundersøkelser.

– En undersøkelse slik den er foreslått, har som eneste begrunnelse å avskrekke foreldrene fra å få utført overgrepet og eventuelt straffeforfølge dem. Undersøkelsen vil da måtte skje når jentene er i en sårbar alder, og den vil da ofte oppleves som meget krenkende, skriver Trond Markestad, som er leder i Rådet for legeetikk i en uttalelse om spørsmålet.

I følge ANB vil Helse- og omsorgsdepartementet nå satse på å skolere helsepersonell slik at de lettere kan oppdage og forebygge kjønnslemlestelse. Departementet vil blant annet ta initiativ til at det etableres ressursgrupper i hver helseregion for å spre kunnskap om dette temaet.