Etablere egen bedrift?

0Shares

Etablererprosjektet er en veiviser til bedriftsetablering i Norge. – Veiviseren er opplagt et godt hjelpemiddel for våre nye landsmenn som ønsker å starte egen virksomhet, mener IMDi Indre Østland.

Boka “Etablererprosjektet, en veiviser til bedriftsetablering,” er skrevet av Heidi
Grundvig og Jan E. Hanche. Dette er en bok og et kursopplegg beregnet på
folk med innvandrerbakgrunn.

Boken er tekstet på norsk, engelsk, somalisk og persisk, og gir eleven en god og klar innføring i markedsføring, finansiering, økonomi og regnskap. Dette er viktig i startfasen ved etablering av egen bedrift. Denne boken danner et godt grunnlag for innvandrere i å komme i gang med egen næring, og er et godt hjelpemiddel underveis.