Ønsker tverr-departementalt samarbeid

0Shares

– Det er blant annet avtalt at direktoratene utveksler oversikt over søknader. I de tilfeller hvor søkere ønsker tilskudd fra flere direktorater til overlappende formål, vil en samfinansiering bli vurdert i felleskap mellom direktoratene før tilsagn om støtte gis, heter det i følge IMDi.

– Etter at IMDi som nytt direktorat overtok sluttføringen av forsøket i 2006, har vi fulgt det nøye, sier Bjørn Holden, leder av IMDis Enhet for plan, analyse, kunnskap og strategi (PAKS).

IMDi stoppet i sommer utbetalingene på grunn av mangler ved regnskap og rapportering. IMDi, SHdir og BUFdir engasjerte primo oktober PricewaterhouseCoopers for å kontrollere regnskapene og revisors gjennomgang, og rapporten vil foreligge i november.

– Noen av de opplysningene som kom frem i Dokument 2 var likevel overraskende for IMDi, sier Bjørn Holden. – Det er veldig beklagelig når forsøk for å hjelpe utsatt ungdom ikke lykkes, og de involverte direktoratene må ha en felles evaluering for å trekke lærdommer av dette.