Rekord for innvandring til Norge i 2006

0Shares

I 2006 ble det registrert 45.800 innvandringer og 22.100 utvandringer i Norge. Dette gir en nettoinnvandring på 23.700, noe som er nesten 30 prosent høyere enn året før.

Det er land i Europa som utgjør den største nettoinnvandringen, etterfulgt av Asia. Fra 2003 har nettoinnvandringen fra Polen økt med 6.700 og fra Sverige med 2000. I tidligere år har det vært spesielle situasjoner som har gitt mange flyktninger, dels fra Balkan, Irak og fra andre land i Asia og Afrika.

Nettoinnvandringen fra både Asia og Afrika har vært litt mindre i 2006 enn i årene mellom 2001-2005. For enkelte land har det vært større endringer. Nettoinnvandringen fra Afghanistan, Irak, Iran og Somalia har sunket betydelig, som tilfellet også er for Pakistan og Tyrkia.

Det har vært oppgang i nettoinnvandringen fra land som Filippinene og Thailand, og fra India.

Polske statsborgere utgjorde med sine 7400 innvandrere den største enkeltgruppen av innvandrere etterfulgt av svensker (3.400 innvandrere) og tyskere (2.300 innvandrere). Svenskene topper også listen over utvandrere i 2006 med 2.100.

Blant de tolv største innvandringslandene i 2006 finnes to nye medlemsland i EØS, Polen og Litauen, i tillegg til Sverige, Tyskland og Nederland hvor det er få eller ingen hindre mot deres deltakelse i arbeidsmarkedet.

I tråd med arbeidsinnvandringen har andelen menn økt fra 49 til 55 prosent av innvandrerne. Oppgangen er særlig sterk fra aldersgruppen 30 til 39 år.

Høyest antall innvandringer hadde fylkene Oslo og Akershus med henholdsvis 10 800 og 5 600. Rogaland og Hordaland hadde henholdsvis 4 900 og 4 200. Finnmark og Nord-Trøndelag hadde færrest innvandringer. Også til Sogn og Fjordane og Aust-Agder kom det få (SSB).