Velintegrerte mer religiøse

0Shares

– Vi har simpelthen ingen undersøkelser som dokumenterer at dårlig integrering gjør unge mer religiøse. Tvert imot, sier Flemming Mikkelsen til Kristeligt Dagblad.

Han får støtte av professor i statsvitenskap ved Aarhus Universitet, Lise Togeby.

– Jeg var med på å gjøre en undersøkelse som viste at ressurssterke og velintegrerte unge følte seg mer diskriminert enn andre grupper. Det skyldtes muligens at de var mer bevisst på sine rettigheter og muligheter og derfor også opplevde diskrimineringen som vanskeligere å forholde seg til. På samme måte kan man anta at velintegrerte unge er mer bevisst på sin religiøse bakgrunn og har gjort mer for at sette seg inn i hva den betyr for deres identitet, sier hun i følge Vårt Land som henviser til Kristligt Dagblad.

Karen-Lise Johansen ved Aarhus Universitet har forsket på muslimske ungdomsmiljøer i Danmark. Hun er enig med Mikkelsen og Togeby, men opplever at minoritetsungdom ofte har et diffust forhold til innholdet i religionen.

– De er veldig bevisst på de synlige signalene i islam. Men spør man om de står opp hver morgen klokken fem for å be, er de ikke så engasjerte, sier Johansen.