Hvorfor dreper nordmenn kvinnene?

Det har vært en tendens til å se på partnerdrap i Norge som et fenomen som i hovedsak foregår i belastede utgrupper og minoritetsmiljøer. Blant tunge rusmisbrukere, traumatiserte asylanter eller innvandrere med primitive æresbegreper.

Den gjennomsnittelige norske kvinnedrapsmannen er slik:
Han er norsk, ressurssterk og tilregnelig. Han er midt i livet. Han har ikke nødvendigvis vist seg voldelig tidligere, i hvert fall ikke utenfor familien. Og han dreper sin kvinne når hun vil forlate han.

På syv år er 72 kvinner drept, skriver VG. Les mer

Forskerne vet lite om hva som har utløst drap og familieutslettelse hos tilsynelatende veltilpassede menn i slike situasjoner. Det er selvfølgelig ikke en normal reaksjon å reagere med vold. Forskere og psykiatere snakker om «narssisistisk personlighetsforstyrrelse», overdrevne egoer og antisosiale trekk som har beveget seg under overflaten, bak fasaden.