Norge overser FN-anbefalinger

0Shares

Sist gang FNs rasediskrimineringskomité (CERD) kritiserte Norge var i 2006. Komiteen påpekte at et klart forbud mot nazistisk organisering er en obligatorisk del av FNs konvensjon om avskaffelse av rasediskriminering, som Norge signerte i 1969.
Men norske myndigheter har gjort lite for å imøtekomme FNs innspill på dette punktet, skriver Dagsavisen.

Justisdepartementet mener eksisterende bestemmelser i diskrimineringsloven og straffeloven dekker kravet til FN, men erkjenner samtidig at norsk lov ikke har et soleklart forbud mot nazistisk eller rasistisk organisering.

– Det finnes i dag ingen enkeltbestemmelse som sier at det er straffbart å opprette en nazistisk organisasjon, sier lovrådgiver Arnulf Tverberg i Justisdepartementet.

Tillater Norge rasisme?
Anbefalinger som FNs CERD-komite kom med i forbindelse med Norges praktisering av §135a er heller ikke fulgt.

Norsk lovgivning gir ikke privatpersoner tilstrekkelig vern mot rasistiske ytringer. Det skrev Europarådet i en rapport i 2004. Den 17. desember 2002 frifant Høyesterett nynazisten og leder i Boot Boys Terje Sjølie for brudd på rasismeparagrafen – strl § 135a. FNs rasediskrimineringskomité uttalte seg i Sjølie-saken og resultatet ble krystallklart: Høyesterettsdommen bryter med FNs rasediskrimineringskonvensjon.