Alis homofiliuttalelser skaper reaksjoner

Mohammed Osman Rana fra muslimsk studentersamfunn, Asghar Ali fra Islamsk Råd og Sara Rasmussen og Lars Gule fra Human Etisk Forbund deltok alle på en debatt onsdag kveld. Arrangøren var homo-studentforeningen «Skeivt Forum».

Det tok ikke lang tid før dødsstraff for homofile kom på banen. Iran praktiserer denne dødsstraffen, og til det hadde Ali følgende kommentar:

– De er shiamuslimer. Jeg vil ikke ta stilling til det, for jeg vet ikke hva de begrunner disse lovene med.

På direkte spørsmål om han støttet dødsstraff for homofile, svarte han:

– Jeg vet ikke.

– Hvordan er disse uttalelsene i forhold til din rolle som styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn? spør iOslo.nos journalist.

– Hvordan vet du om min posisjon i Arbeiderpartiet? Hvem har tipset deg om det? Ragnar Kværness er den eneste i salen som vet at jeg er med i Arbeiderpartiet. Jeg kan ikke se at min rolle i Oslo Arbeidersamfunn er relevant i denne sammenhengen. Jeg representerte Islamsk råd Norge og uttalte meg på det grunnlaget, sier Ali til nettavisen.

Alvorlig
Bystyrerepresentant og leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet, Håkon Haugli, gjør det helt klart at Arbeiderpartiet tar denne saken veldig alvorlig:

– Arbeiderpartiets holdning til dødsstraff og homofili er helt avklart. Det at han ikke kan ta avstand fra drap på homofile, er helt uforenelig med å være tillitsvalgt i Arbeiderpartiet, sier Haugli til Ostkantavisa.no.

Likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) reagerer sterkt på Asghar Alis standpunkt om homofili og dødsstraff.

– Jeg tar sterk avstand fra uttalelsen. Jeg er imot dødsstraff, og dette er en farlig holdning å legitimere. Spesielt ille er det å legitimere en slik holdning overfor homofile. Vi vil skape et samfunn som har plass til alle, og dette er et dårlig bidrag, sier hun til iOslo.no.

Både Arbeiderparti-, Høyre- og Frp-politikere krever at Asghar trekker seg etter at han nektet å avvise dødsstraff mot homofile.

Misforstått
Ali skriver at han har forsøkt å framstille homofili med utgangspunkt i islamsk tankegang.

– Det at jeg ikke kunne kommentere en sak utenfor mitt (begrensede) kompetansefelt, har i mediene blitt blåst opp til at jeg ikke avviser dødsstraff for homofile, skriver Ali i pressemeldingen.

– Jeg tar som norsk muslim naturligvis avstand fra alle former for vold og forfølgelse av mennesker basert på deres tro, hudfarge, seksualitet og etnisitet. Dette innebærer selvsagt også at jeg tar avstand for dødsstraff for homofile, sier han i en pressemelding.

Han får støtte fra generalsekretæren i Islamsk Råd Norge.

– Ali ville ikke si noe om dette fordi det iranske regimet er shia-muslimsk, mens han selv er sunni-muslim. Derfor var han redd for å si noe feil på vegne av noen han ikke representerer. Men dessverre ble dette misforstått, sier generalsekretær i Islamsk råd Norge, Shoaib Sultan til Fri Tanka. Han mener at homofili er synd, men at dødsstraff likevel er feil.

– Mener du at Iran tolker islam feil når de praktiserer dødsstraff for homofili?

– De er shiamuslimer. Jeg kan ikke tolke deres praksis og hvordan de begrunner dette teologisk.

Leder Jan Bøhler er ikke fornøyd med pressemeldingen som Ali sendte ut sent torsdag kveld. – Vi vil likevel drøfte videre oppfølging av saken i partistyret i Oslo Ap på tirsdag, fordi vi ikke er fornøyde med at et medlem i AP bruker tid på å svare på et slikt spørsmål, skriver Jan Bøhler til NTB.