Samlet inn hjelp til orkanofre

0Shares

Centro Cultural Dominicano, eksilmiljøets forlengede arm i Norge, forteller i en nylig utgitt pressemelding at de har samlet rundt 15 000 kroner til ofrene som i november 2007 ble rammet av orkanene Olga og Noel. Hjelpen vil hovedsakelig brukes på folk i norvestkysten, som ble hardest rammet.

Husleie, mat og legehjelp
I første omgang skal de hjelpe flere titalls familier med penger til husleie, samt mat og legehjelp. Pengene skal dekke utgifter i en til to måneder. Midlene skal også brukes til å kjøpe gassovner og senger til de fattigste familiene, flesteparten av dem barn og enslige mødre.

Koordinerer med nasjonale myndigheter
– Vi tok først kontakt med eks-sangeren og nåværende parlamentsmedlem Sergio Vargas for å samordne utsendningen av denne første kollekten blant alle dominikanerne som holder til i Norge, sier fungerende leder ved senteret, Miguel Ramirez..

I tillegg til å hjelpe de trengende, har senteret også vært i kontakt med lokale myndigheter, ungdomsorganisasjoner og fagforeninger i hjemlandet for å koordinere bistanden. Senterets utsendninger var på besøk i en lokal skole i de fattigere områdene i Esperanza-distriktet, en av de verst rammede landsdeler under orkanen, for å dele ut gratisutstyr.

Mer regelmessig hjelp
– Vi har vært i kontakt med statssekretær José Gonzales Espinoza med hensikt å øke hjelpefrekvensen til våre landsmenn, sier Ramirez.

Ramirez forteller at senteret også har kontaktet personer høyere i statsappararet og forsøkt å lobbe for at pengehjelpen skal komme i mer regulerte former. De ønsker bedre samarbeid mellom organisasjonen og de sentrale myndighetene i hovedstaden Santo Domingo.