Må bli på Sri Lanka

Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Vennegjengen til Ashok Jegatiswaran på Fjellsrud ungdomskole sier at de er meget skuffet. Likevel ser de en mulighet til å anke saken videre. Nå vil elevene spørre Lørenskog kommune, som hele veien har stått bak og støttet Ashok, om de vil garantere for saksomkostninger til en eventuell ankesak. 

Gir ikke opp
 – Det er tydelig at vi må stå enda hardere på i neste runde. Her er det ikke tatt hensyn til barnas beste. Det er full krig på Sri Lanka nå, Ashok går ikke på skole og han bor heller ikke hos sin mor, slik UNE forutsatte, men hos sin bestemor, sier Ashoks kamerat Jonatan C. M. Husebye (15) til Romerikes Blad.

I tingrettens dom vektlegges det at Ashok har sine nærmeste rundt seg på Sri Lanka. Menneskelige hensyn og barnets beste er derfor ivaretatt, heter det i dommen. Tilknytningen til riket regnes ikke som sterk nok til at Ashok skal få opphold her i landet. Utlendingsnemda (UNE) har dermed gjort en riktig vurdering etter rettens mening.

Sterke grunner
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier at det generelt skal være sterke grunner før man rykker barn fra en tilværelse de er vant til, til en annen som er er ukjent. Det er av stor betydning når noen er godt integrert og har dyp tilknytting til Norge, mener NOAS.

  – Barn som har vært i Norge over lengre tid bør ikke sendes tilbake med mindre det er sterke grunner til det, sier Andreas Furuseth, juridisk rådgiver i NOAS.

Bodde fire år i Norge
Som følge av tingrettens dom får tenåringen Ashok imidlertid ikke komme tilbake til Fjellhamar, der han bodde i fire år før han ble sendt tilbake til Sri Lanka våren 2006.

I dommen heter det at det… «tidlig var klart at han ikke hadde et reelt beskyttelsesbehov, burde vært returnert til Sri Lanka på et tidligere tidspunkt, før han opparbeidet noen tilknytning av betydning til Norge.»