Foreslått antidiskrimineringslov omstridt i Riksdagen

I følge regjeringen skal den nye loven «motvirke diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion, funksjonshindring, seksuell legning og alder». To nye kategorier foreslås: alder og transkjønnethet.

Det var i en pressemelding forrige uke at regjeringen presenterte lovforslaget for Riksdagen. Hvis lovforslaget vedtas vil det erstatte dagens «jämställdhetslag», samt seks andre nåværende antidiskrimineringslover fra og med 1. januar 2009.

Vänsterpartiet ikke imponert
Flere opposisjonspolitikere har imidlertid reagert mot det nye lovforslaget, særlig når det gjelder likestilling og forholdet til privat sektor. Private firmaer er under nåværende lovgivning pålagt å utføre interne kontroller og fremsette planer for antidiskriminerings-strategier hvert år.

Hvis det nye forslaget skulle bli vedtatt vil arbeidsplasser i privat sektor måtte gjennomføre dette kun hvert tredje år. Firmaer som har under 25 ansatte kan til og med søke om å få slippe dette kontrollkravet hvis det går utover økonomi, menneskelige ressurser og konkurranseevne.

     – Et historisk tilbakeskritt for svensk likestillingspolitikk, kommenterer Josefin Brink (V) til bladet Ekot.


 Unaturlig oppdeling
Integreringsminister Nyamko Sambuni (Fp), som selv er av burundisk opprinnelse, kaller det nye lovforslaget for en nødvendig effektivisering som dekker hele spekteret og som vil gjøre det lettere for folk å følge loven.

     – I dag har vi en lovgivning som er altfor oppdelt og hvor reell beskyttelse varierer etter hva slags diskrimineringskategori personen havner i. Nå, med vårt nye lovprosjekt, skal vi endre på dette.

Ny ombudsmannsordning
En annen nyhet ved forslaget er planen om å opprette én enkelt ombudsmansstilling (i forhold til dagens situasjon, hvor Sverige har fire) som vil sørge for et mer effektivt tilsyn av den nye loven, samt økonomiske erstatninger for grove tilfeller.

    – En slik erstatning vil virke avskrekkende og gjøre det lite lukrativt å diskriminere, fastslår Sambuni.