Slapp unna med en advarsel

Tilsynet finner ikke tilstrekkelige holdepunkter for at ambulansepersonalets handlemåte var en konsekvens av rasisme. Tilsynet mener Ali fikk uforsvarlig behandling, men har ikke funnet at dette skyldes at han ikke er hvit.

– Ambulansepersonalet brukte ikke rasistiske ord og uttrykk, sa direktør Lars Hansen i Helsetilsynet på en pressekonferanse i dag.

Ikke nok til å miste jobben
– Det var uforsvarlig av ambulansepersonellet ikke å transportere pasienten til sykehus eller legevakt. Unnlatelsen var også i strid med kravet om å yte øyeblikkelig helsehjelp. Flere av uttalelsene til ambulansepersonellet er også uakseptable, sier Hansen.

Helsetilsynet mener ambulansepersonellet har brutt helsepersonelloven. Dette er imidlertid ikke nok til at de mister autorisasjonen. – En advarsel er også en alvorlig reaksjon, sier Hansen.

Han mener det skal mye til før en enkelthandling fører til tap av autorisasjon.

Reagerer kraftig
Ali Farahs samboer Kohinoor Nordberg reagerer kraftig.

– Jeg synes ikke det går an i det hele tatt. Etter det jeg skjønner har de brutt tre punkter i forskriften. En skal gi øyeblikkelig hjelp, omsorgsfull hjelp og ikke forlate pasienten i hjelpeløs tilstand. De har gjort alt det og da skjønner ikke jeg hva som tilsier at de kun skal få en advarsel, sier hun til Dagbladet.no.

Tar det ikke personlig
– Jeg er ikke personlig sint for det som skjedde med meg. Men jeg ønsker ikke at noen skal få oppleve å få samme behandling som jeg fikk, sier han til VG via sin advokat Abid Raja.

Ali Farah er nå på bedringens vei etter at han ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo 6. august og tilbringer nå dagene på opptreningsinstitusjonen Sunnaas sykehus utenfor Oslo, ifølge aftenposten.no.

Ønsker økt bevissthet
Han håper oppmerksomheten han og saken hans har fått, kan gjøre noe med rasismeproblemene i Norge i dag. Han er sikker på at det offentlige Norge er i stand til å rydde opp i rasismeproblemene som tydeligvis eksisterer. Han er imidlertid ikke bitter for hva som skjedde ham.