Vil ha anonyme søkere

0Shares

Norsk-tyrkiske Mertefe Bartinlioglu, som er bystyrerepresentant for Oslo Høyre, foreslår at alle som søker jobb i Oslo Kommune skal få tildelt et ID-nummer, slik at de skal være anonyme før de skal ut på et eventuelt intervju.

Bartinlioglu har utformet forslaget sammet med en annen Høyre-politiker, Mubashar Kapur. De baserte seg på en lignende prøveordning i Gøteborg. Tirsdag fikk begge sitt partis bystyregruppe til å stille seg bak kravet, noe som gjør Bartinlioglu sikker på at det vil bli flertall for hans syn i bystyret.

– Vi har et godt alternativ til SVs forslag om moderne kvotering, sier han til Dagbladet.no


Kvotering fremfor anonymitet
Lederen av etnisk likestillingsutvalg og sentralstyret i SV, Gulay Kutal,
sier til Utrop forslaget er verdt å diskutere, men virker ikke som et godt nok tiltak.

– Jeg synes først at det ikke er verdig å skjule seg bak en ID, for det vil være det samme som å bytte til et etnisk norsk navn med hensikten å komme til et jobbintervju, hevder hun.

Hun legger til at det kan være helt unyttig for enkelte av flerkulturell bakgrunn.

– Særlig når det gjelder førstegenerasjonsfolk er det lett å bli “avslørt” på språkkunnskaper, skolegang og annet i bakgrunnsinformasjonen. I tillegg kan dette føre til ubehagelige opplevelser under selve intervjuet både for den potensielle arbeidsgiveren og arbeidssøkeren særlig når førstnevnte på forhånd ikke er forberedt på hvem som skal intervjues.

Kutal mener holdningsendringer og positiv diskriminering for å rette opp skjevheter i arbeidsmarkedet er veien å gå fremfor anonyme jobbintervjuer.

– Staten har gått ut med en handlingsplan for moderat kvotering som vi i SV har alltid hatt troen på. Sålenge ledigheten blant etniske minoriteter er tre ganger høyere enn hos etnisk norske, slik de seneste statistikkene fra SSB viser, så vil et slikt tiltak være nødvendig, avrunder hun.

Løser ingenting
Byrådsrepresentant for Frp, Mezhyar Keshvary, synes det er positivt at en Høyremann som Bartinlioglu har egne initiativ i forhold til dagens kvoteringsordning.


– Vi har som parti alltid gått sterkt imot kvotering, forteller han til Utrop.

Likevel mener han forslaget, uansett hvor velment, løser lite eller ingenting.

– Å skjule navn og bakgrunn hjelper ikke; tvertimot så skjuler dette en naturlig ansettelsesprosess basert på egne kvaliteter. Hvis en arbeidsgiver har fordommer fra før av mot kvinner som innvandrere vil søkeren uansett ikke få jobb, sier han kontant.