Frykter massestryk

Thu Strande
Latest posts by Thu Strande (see all)

– Vi frykter at mange elever vil gi opp skolegangen på grunn av kravene i norsk, sier Marianne Giske Korsnes til Bergens Tidende (BT). Korsnes er lektor ved Bergen katedralskole, der en del av innvandrerelevene frykter massestryk i norsk. Kunnskapsdepartementet mener norsk som annetspråk ikke har fungert, og fjernet derfor i fjor ordningen. Ifølge BT har Bergen Katedralskole sendt et brev til kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell der de har gjort han oppmerksom på de negative konsekvensene den nye planen kan medføre.

Positivt med lik eksamen
Stein Øgrim, som er rektor ved Foss videregående skole, er ikke bekymret for den nye ordningen. – Vi har liten erfaring med alternativ norsk, men jeg har inntrykk av at mange ungdommer ser positivt på at de må avlegge den samme norskeksamen som andre. Jeg tror den andre planen ble stigmatiserende, sier Øgrim til Utrop.

Øgrim legger til at han synes det ser ut som at det går bra med innvandrerelevene som tar vanlig norskeksamen, og påpeker at ordningen med at innvandrere får fritak fra norsk sidemål fortsatt gjelder.

Øgrim innrømmer at han tror noen innvandrerelever vil få nedsatt karakterer i norsk på grunn av den nye ordningen. – Vi skal gjøre vårt for å gi nye innvandrere og andre som trenger det, ekstra hjelp, sier Øgrim.