Krever klare bevis fra PST

0Shares

Fredag formiddag løslot politiet to av de tre somalierne som ble pågrepet i Oslo sentrum torsdag, mistenkte for å ha finansiert terrorvirksomhet i Somalia. De tre mennene på 38, 40 og 48 år, skal ha sendt penger til Somalia via hawala-systemet, ifølge politikilder.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobbet i samarbeid med Økokrim, Kripos og Oslo Politidistrikt. Etter en politirazzia på en internettkafe i Oslo sentrum torsdag, ble tre menn arrestert mistenkt for overtredelse av straffelovens paragraf 147b, om finansiering av terrorhandlinger i utlandet. Samtlige sies å være av norsk-somalisk opprinnelse. En av disse skal være innehaver av en internettkafeen.

Flere somaliske organisasjoner i Oslo har ifølge Aftenposten medgitt at en del av pengene som somalierne sender til hjemlandet havner hos bevæpnete grupper som kriger mot Etiopia.

Men ifølge politiet finnes det bevis på at flere millioner kroner har blitt overført til somaliske grupper for å finansiere terrorvirksomhet mot Etiopia. En av disse gruppene skal være al-Shabab (“De unge menn”) som ifølge norske myndigheter står bak terroraktiviteter i Somalia.

Likevel frykter flere norsk-somaliere for at deres hawala-virksomhet, som i det krigsherjede opprinnelseslandet er praktisk talt det eneste som finnes av pengeoverføring for å hjelpe slekt og venner, skal bli satt i samme bås som terrorfinansiering.

Viktig med godt forarbeid
SV-representant Hamsa Mohamed ble selv feilaktig pågrepet i 2001 i kjølvannet av terrorangrepene mot World Trade Centre og anklaget for samme type finansiering. Han maner til nøyaktighet og forsiktighet fra politiets side.

 – For tiden har det vært vanskelig å følge med når det gjelder siste utvikling i saken, særlig nå som politiet er svært tilbakeholdne med å gå ut med videre opplysninger. For PST sin del er det svært viktig med et godt forarbeid nettopp fprdi de  har gjort feil ved tidligere anledninger, sier han til utrop.no.

Men Hamsa sier seg uenig i lederen for Somalisk Nettverk, Musse Bashe, sine uttalelser til dagspressen om at dette ikke er en finansiering av terror, men finansiering av en frigjøringskrig for somalierne.

– Jeg ville ikke gått så langt som han, kommenterer han.

Vil ha bevis
Somaliske organisasjoner ber PST legge fram bevisene for at de mistenkte driver med terrorfinansiering. Her hevdes det også at de pågrepne er rollemodeller, ikke terrorister, skriver gruppen i en felles pressemelding publisert i Aftenposten.

Utrop har vært i kontakt med PST. Informasjonsansvarlig i huset, Martin Bernsen, sier seg glad over at pågripelsen av de tre siktede tidligere i uken skjedde uten dramatikk.

– Siktede er fortsatt i varetekt og vi venter ingen flere pågripelser. Lørdag kl. 13.00 skal vi holde rettsmøte hvor minst en av de siktede vil bli fremstilt, forteller Bernsen.

Kan du konkret si mer om hva slags bevismateriale som den samordnede aksjonen fikk tak i?

– Vi skal legge frem bevisene i morgen under rettsmøtet. Fra og med nå er det påtaleansvarliges oppgave å uttale seg videre.

Tror du hele saken kan øke stigmatiseringen av norsk-somaliere?

– Vi har valgt å pågripe de vi har sjekket ut og overvåket. Fokuset har alltid vært på formålet med pengeutsendingen fremfor hawala-systemet og etnisitet. Vi i PST prøver bevisst å unngå stigmatiseringen av enkelte folkegrupper og gikk derfor ikke ut offentlig med etnisiteten til de pågrepne før pressen gjorde det. Veldig ofte er det av operative grunner vi ikke vil gå ut med etnisk identitet, understreker Bernsen.

Vil du si at dere har vært bedre forberedt nå enn i 2001?

– Saken den gang lå først og fremst under Økokrims sitt ansvarsområde. Dette er vår første finansieringssak, avrunder han.

Fakta om hawala

Ordet: Hawala er opprinelig et arabisk uttrykk for fullmakt. Betegnelse for en metode eller et system for overføring av verdier og/eller betalingsformidling mellom ulike land.

Omfang: Systemet brukes oftest hvor betalingsmottakerne bor i land som ikke har et normalt fungerende bankvesen eller hvor innførsel av valuta av andre grunner er forbundet med problemer. Hawalasystemet har i stor utstrekning vært brukt av emigranter fra slike land (typisk fremmedarbeidere, flyktninger, asylsøkere o.l.) for å overføre penger til familiemedlemmer i hjemlandet.

Organisering: ved at penger innbetales til en betrodd person (innsamler) i landet hvor betaleren oppholder seg. Innsamleren har kontakt over telefon, telefax eller epost med en hawala-sentral/kontor i mottakerlandet som bemyndiges til å utbetale tilsvarende hva innsamleren har mottatt i en gangbar valuta til oppgitte mottakere.

Situasjonen i Norge: I Norge er virksomheten ikke i prinsippet illegal, men vil i praksis bare være tillatt dersom den er basert på konsesjon i henhold til lov om finansieringsvirksomhet. Det kreves i utgangspunktet en grunnkapital på minimum 5 millioner euro for å få slik konsesjon, og virksomheten vil bl.a. være regulert av hvitvaskingsloven.