Henrettelsen utsatt

0Shares

De iranske kvinnene Shahrbahno Nedam og Akram skal henrettes i Evin-fengselet i Teheran, ifølge den iranske avisen E’temad. Kvinnene er dømt til døden for å ha drept sin ektefelle og sitt nyfødte barn. Tre andre dødsdømte kvinner er også i fare for snarlig henrettelse. Høyesterettsjustitiarius i Iran kan stanse henrettelsene, skriver Amnesty International på sine nettsider.

Amnesty International oppfordrer folk til å sende appell og be om at henrettelsene stanses. Organisasjonen vil at dødsdommene mot de fem kvinnene omgjøres.

Kristin Rødland, informasjonsrådgiver i Amnesty International, sier til Utrop at de har mobilisert en hasteaksjonsnettverk hvor aktivister over hele verden deltar, og har fått veldig mange underskrifter i løpet av natta. I tillegg sendte de igår et brev til avdelingsdirektør Tormod C. Endresen i seksjon for menneskerettigheter i Utenriksdepartementet (UD) angående de dødsdømte kvinnene i Iran.

Vil ikke gi formell protest
Endresen sier til Utrop at de ikke kommer til å gi noe formell protest i denne saken, men vil fortsette med å vise en generell motstand mot dødsstraff ved å holde fast ved en kritisk linje, når det gjelder menneskerettighetsbrudd i Iran.

– Vi konsentrerer oss ikke om hvert enkelt tilfelle. Men når det gjelder de mindreåriges henrettelser, gjør vi unntak. Årsaken er at det da er brudd på Irans internasjonale forpliktelser, understreker han.

Han forteller at den siste enkeltsaken som de var engasjert i var en mindreårig ved navn Benam Zahre som skulle henrettes og at de da tok opp saken umiddelbart.

– For å legge press på Iran til å stanse dødsstraff samarbeider vi med de andre EU-landene. Vi har en jevnlig og hyppig kontakt med de iranske myndighetene og har tidligere innkalt den iranske ambassadøren i Norge til møte og hatt kontakt med Norges ambassadør i Iran, sier han.

– Vi er blant de europeiske landene som fører den mest aktive linje når det gjelder dødsstraff i Iran. Vi har tidligere protestert mot enkelte tilfeller av dødsstraff til den iranske ambassaden i Norge, forteller han.

Han mener at det alltid er vanskelig å fastslå resultater, men internasjonal press har en virkning.

– Det er viktig at norsk presse og andre miljøer engasjerer seg og formidler til Iran at bruken av dødsstraff ikke er akseptabel, sier han.

– Vi må ha realistiske forventninger til virkningen av internasjonal press. Det har en begrenset virkning i forhold til Iran. Men vi må fortsette å gjøre vår syn på dødsstraff gjeldende, konstaterer han.

Skuffet
Generalsekretær i Amnesty International John Peder Egenæs sier til Utrop at det er skuffende at UD ikke reagerer på denne saken, fordi det nå er en voldsom økning i antall henrettelser i Iran.

– Selv om UD tidligere har tatt opp fem enkeltsaker, bør de også protestere nå. Hvis UD lar være å ta opp disse sakene, vil de iranske myndighetene oppfatte det som at de har oppnådd det de ønsker, nemlig at Norge har gått lei og har sluttet å protestere, sier han.

Han mener at det varierer hvordan internasjonal press virker på Iran, men at det er viktig at verden ikke glemmer det som skjer i Iran. – Jeg har tro på at det kommer til å virke på lang sikt. Vi har jo opplevd omgjørelser av dommer tidligere på grunn av internasjonalt press, sier han.