Foreslår gratis barnehage

0Shares

Arild Stokkan-Grande, lederen av Mannsutvalget, offentliggjorde mandag flere forslag for videre likestillings- og barnepolitikk. Flere av forslagene omfatter innvandrerbarns hverdag.

Grande har foreslått gratis kjernetid (4 timer gratis opphold i barnehagen) for alle fireåringer med ikke-etnisk norsk bakgrunn, som et ledd i en strategi for å gi et godt språklig grunnlag til barna. Tilbudet skal først og fremst gjelde barnehagebarn som sliter med det norske språk. 

Vellykket utprøving
– Gratis barnehage er en ordning som bør tilbys over hele landet. Når man er fire år og ikke kan norsk, så haster det, understreker Grande overfor ANB.

Han ønsker å se modellen som har vært prøvet ut i Oslo ut til andre deler av landet.

– Ordningen med gratis kjernetid i Oslo er såpass vellykket at andre kommuner burde vurdere å kopiere den, sier han til ANB.


Verre for innvandrerguttene
Grande hevder innvandrergutter sliter mer enn innvandrerjentene når det gjelder skolegang.

– Mange møter fordommer allerede på skolen og vil etterhvert få problemer med å klare seg. Generelt sett mener vi integreringen bør bli mer rettet mot indivduelle behov. Noen sliter med psykiske problemer, mens andre har behov for forsterket norskopplæring, sier han til ANB.

Trenger videre evaluering
Utrop har vært i kontakt med stortingsrepresentant for Høyre Olemic Thommesen, som også er medlem i partiets familie- og kulturkomité. Han medgir å være moderat positiv til en slik ordning, hvis den får tid til å videreutvikle seg.

– Vi har jo fra tidligere hatt egne kombinasjonsordninger for barnehagebarn med minoritetsbakgrunn, med særlig vekt på utdanning. Jeg mener en slik videreføring av Oslo-ordningen på nasjonalt plan høres fornuftig ut sålenge det har vært igjennom en ordentlig evalueringsprosess, understreker Thommesen til utrop.no.

Vil eventuelt ta stilling
Rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Paal Pedersen, presiserer overfor Utrop at partiet sentralt foreløpig ikke har tatt noe standpunkt til forslaget og at man heller aldri kommer til å gå inn for gratis barnehage.

– Vi kan ikke gå inn for gratis barnehager for eksplisitte grupper. For da ville vi i så fall vært nødt til å tilby dette til absolutt alle sammen, inkludert etnisk norske barn, er hans argument.

Han forteller at partiet imidlertid er åpne for en eventuell videredrøfting.

– Hvis det skulle komme opp et forslag om lovendring når det gjelder dette vil vi jo etterhvert ta stilling, sier Pedersen til utrop.no