Kastes ut – frykter for livet

Nasim Ahmed (35) kom til Norge i 1999. Han tilhører en gruppe på 200 kurdiske flyktninger som, i strid med politiske føringer, fikk midlertidig opphold i landet i 2005 som MUF-ere (midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening).

Saken fikk politiske ringvirkninger, blant annet på lederplan, og førte til flere avganger på ledernivå. Han har nå fått brev fra UDI med et soleklart avslag på sin midlertidige oppholdstillatelse og beskjed om «å forlate riket», skriver Gudbrandsdølen Tidningen.

Frykter for seg selv og sine
Nasih forteller at han frykter for sin og familiens sikkerhet hvis de skulle følge opp UDIs vedtak og flytte tilbake til Nord-Irak. Han har nemlig vært engasjert i politikk i hjemlandet, noe som har skaffet ham fiender.

– I Norge kan du si «beklager» til folk som er dine motstandere og saken er ute av verden. I Irak er det ikke slik, sier han til GT.

Skammelig av den norske staten
Organisasjonsmedarbeider ved Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), Jon Ole Martinsen, har fulgt med i saken. Han sier til utrop.no at den norske staten har agert på en skammelig måte, både i Nasih-saken og andre lignende tilfeller.

– Her snakker vi om folk som har opptil ti års botid, noe som er unik etter norske forhold. Folk som har jobbet, bodd og stiftet familie i løpet av den tiden, og da kan du ikke argumentere med manglende tilknytning til riket. For meg er det helt urimelig å gi disse avslag, understreker han.

UDI-skandalen, MUF-saken og nyordningen som fulgte i kjøvannet av disse, fører til at de 200 flyktninger som fra før av er i spesiell situasjon ofres, mener han.

– UDIs nye føringer er lagt gjennom politiske premisser, som videre gir grunnlag for en strengere regelverkstolkning. Igjen vil dette være med på å ramme en utsatt gruppe.