Frykter sosial dumping

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Dette frykter mange i Vest Agder at vil føre til økt klasseforskjeller i Norge, skriver Fædrelandsvennen.

– Arbeidstilsynet Sør-Norge har fortsatt en vei å gå for å bidra til å rette opp ulikheter i opplevde og antatte skjevheter knyttet til sosial dumping, sier Mona Bondevik, regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge til avisen.

Videre ønsker nå Arbeidstilsynet å styrke informasjonsarbeidet for å understøtte og øke effekten av etatens tilsynsaktivitet rettet mot sosial dumping, og en nettside har blitt opprettet for mer relevant informasjon. www.arbeidstilsynet.no/stoppsosialdumping