Åpner for å legalisere Hawala

0Shares
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

I kjølvannet av arrestasjonene av tre somaliere i Oslo for to uker siden, som var mistenkt for å drive med terrorvirksomheter basert på pengeroverføringer gjennom hawala-systemet til hjemlandet, åpner nå Økokrim sammen med Finansdepartementet og Kredittilsynet døren for å se om det finnes muligheter til å legalisere det systemet som somaliere i Norge bruker.

Strengere regler
–I Norge er det bare banker, filialer av banker, samt finansieringsselskap som kan drive lovlig valutavirksomhet, dvs. betalingsformidling med utlandet, samt valutaveksling. Hawalavirksomhet er ulovlig i Norge, sier Svein Hagen, rådgiver i Kredittilsynet til Utrop.

Han mener at Norge har strengere regler på dette området enn mange andre land, for eksempel i Sverige kan man i dag drive uformelle verdioverføringssystemer så lenge man registrerer virksomheten og blir godkjent av Finansinspeksjonen (FI)

-I dag må finansieringsselskaper som skal drive valutavirksomhet ha minst 1 millioner Euro i ansvarlig kapital og konsesjon, sier Hagen

Etterlyser en opplæringspakke.

-Hvordan ser det somaliske miljøet på en eventuelle mulighet for å legalisere hawala-systemet?

– Dette er veldig fint, men det samme sa vi og ba om i 2001 og så langt har ingenting blitt gjort, sier Bashe Musse, leder for Somalisk Nettverk til Utrop.

Han fortsetter med å si at det trenges konkrete planer for å kunne gjennomføre dette så fort som mulig, og påpeker samtidig at kravet til startkapital ligger veldig høyt, noe de fleste synes er vanskelig og dyrt.  

– Det somaliere og andre med innvandrerbakgrunn som bruker slike systemer trenger først og fremst er en opplæringspakke som forklarer regelverket, finanssystem og datasystem, slik at brukerne vet hva som er lovlig og ikke lovlig, forklarer Musse.