– Somaliere må være kritiske

0Shares

Somaliere i Norge som sender penger hjem trenger ikke å være redd for å bli mistenkt, sier informasjonsrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Martin Bernsen til utrop.no.

– Når vi etterforsker ser vi etter kriminelle handlinger og ikke lister over personer. Vi prøver etter beste evne å ta utgangspunkt i norsk lov, internasjonale konvensjoner og folkeretten, sier han.

Han hevder at PST har blitt misforstått og feiltolket i forhold til hawala.

– Hva man gjør og formålet med pengene er det som vi finner interessant når vi skal etterforske, ikke selve hawalasystemet. Vi vil ikke bekjempe at somalierne skal sende penger hjem. For det er tross alt forskjell på en sønn i 20-årene som sender til sine syke slektninger og en som bevisst sender penger til å finansiere drap i hjemlandet, understreker Bernsen.

Ønsker ansvarlighet
PST mener at folk som uten å vite det har sendt penger som videre har blitt overført til grupper som f eks Al-Shabab bør ikke frykte for å bli mistenkt.

– Har man gitt i god tro og til og med endt opp med å bli lurt, har man gjort en ærlig feil. Samtidig er det desto enda viktigere at folk i det norsk-somaliske miljøet viser ansvar innenfor rimelighetens grenser, viser kritisk sans og sjekker ut hvilke formål pengene går til, sier Bernsen.

Få henvendelser hittil
PST stiller seg avventende til utspillet fra lederen i OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering), Akhenaton O. de Leon. Dagsavisen skriver at han råder bekymrede innvandrere til å kreve en skriftlig forsikring fra PST eller Justisdepartementet om at de organisasjonene de gir penger til ikke står bak terror.

– Frem til nå har vi ikke hatt så mange slike henvendelser. For å gjenta nok en gang så jobber vi med å etterforske kriminelle handlinger, ikke gå ut å lete etter ting på listebasis, oppsummerer han.

Utrop har også vært i kontakt med Justisdepartmentet for å forhøre oss om hva slags reaksjon departementet har til utspillet fra lederen i OMOD. Informasjonsrådgiver Tonje Torsgard skriver i en tekstmelding til utrop.no at “justisminister Storberget får ikke anledning til å kommentere terrorsaken i dag”.