– Mangfold kommer ikke av seg selv

0Shares
Latest posts by Thu Strande Foto: Henrik Kreilisheim (see all)

Faschang var en av mange som holdt innlegg på konferansen om mangfold, som IMDIs og den canadiske ambassaden i Norge arrangerte.

– Vi ønsket å arrangere konferansen for å få ideer til hvordan man kan rekruttere flere innvandrere inn i bedrifter, sier Osmund Kaldheim som er direktør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kaldheim mener det er for få med innvandrerbakgrunn i ledende stillinger, og ønsket å sette fokus på lønnsomheten med å ha minoriteter bedriftene.

Mangfold gir muligheter
Konferansen startet med at Jillian Stirk, som er canadas ambassadør i Norge, snakket litt om forholdene i Canada, og om hvordan innvandrere blir integrert i landet. Hun la blant annet vekt på at det er viktig å gi innvandrere jobb og utdannelse for at de skal bli integrert i lokalsamfunnet.
Etter Stirk holdt Yasmin Meralli, som er visepresident i «Bank of Montreal Financial Group» i Canada, et innlegg om mangfold og likestilling i arbeidslivet.
– Mangfold og likestilling er viktig. Det kan bidra til nye utfordringer, mer innovasjon og at flere synspunkter kommer frem, sa Meralli. Hun fortalte også at bedriften hennes har en vellykket fleksitidordning, som gjør det mulig for ansatte å jobbe når det passer dem.
– Fleksiordningen blir faktisk brukt like mye av menn, sa Meralli.

Innvandrere en ubrukt ressurs

Cindy Chang kom til Canada i fra Kina som student. Hun har vært med å starte firmaet Profitek, som har fått stor suksess. Chang sa også at mangfold gir mange muligheter og åpner for mer innovasjon.
– Mangfold gjør det lettere å få tilgang til det internasjonale markedet, fordi man ofte har større språkkunnskap og større nettverk, sa Chang.

Irmelin Drake er administrerende direktør i Kvinner og lederskap, og sa det er en lang vei å gå for å oppnå mer mangfold.
– Kjønn har ofte vært i fokus, men det er også viktig at minoriteter blir bedre representert. Innvandrere er en ubrukt ressurs. Det er viktig å samarbeide med skole, media og jobbe på det politiske plan for å få en mer aggressiv mangfoldspolitikk, sa Drake.

Fremtidige ledere mer oppmerksomme

Visepresident i Telenor, Bjørn Kopperud, fortalte om mangfoldet i Telenor.
– Vi er opptatt av mangfold. Vi må forstå folks tenkemåte, for alle er potensielle kunder, sa Kopperud, og la til at for å tiltrekke seg talenter, er Telenor opptatt av at de ansatte kan ha fleksibel arbeidstid. Alle har en egen data og telefon, slik at de kan jobbe hjemmefra. Kopperud fortalte også om at mange bedrifter etterhvert begynner å ta mer hensyn til mangfold.
– Investorene og fremtidige ledere har blitt mer oppmerksomme og bryr seg mer om balanse og mangfold, sa Kopperud.