Styrer unna utenlandske navn

På Ny arbeids- og velferdsetats (NAV) nettsider ligger oversikten over rundt 180 fastleger i Oslo. Blant disse har 60 leger utenlandsk navn hvorav 65 prosent har ledige pasientplasser. Av etnisk norske leger derimot har bare 37 prosent ledig kapasitet, skriver aftenposten.no.

Leder for Oslo legeforening, Svein Aarseth, mener at folk gjerne velger et norsk navn fordi det oppleves som trygt. Og når de ser et utenlandsk navn på fastlegelisten kan det hende at de lurer på om vedkommende snakker godt norsk. I tillegg tror han pasientene kan være skeptiske til utenlandske leger hvis de ikke kjenner til legen fra før.

– Du får jo ingen prøvetime, før du velger en fastlege, sier Aarseth, og legger til at de utenlandske legene han kjenner til, er glimrende fastleger.

Er enig
Parveen Chopra er indisk og fastlege ved Lambertseter Legesenter. Han sier til Utrop at dette stemmer. – Det er sånn i andre sammenhenger også. Jeg har en del ledig plass på pasientlista mi. Hvis jeg hadde vært norsk hadde, det sikkert vært annerledes, mener Chopra som har 260 ledige pasientplasser på lista si.

Han forteller at folk som ikke kjenner han og skal velge fastlege fra nettet for eksempel ofte velger en norsk fastlege fra listen til legesenteret han jobber for.

Kan det tenkes at pasienter med utenlandsk bakgrunn også velger leger med utenlandsk navn?

– Det kan godt tenkes. En del av mine pasienter er fra India og Pakistan. De kommer til meg fordi de synes det er enklere å forklare på sitt språk. Men de fleste pasientene mine er nordmenn, svarer han.

Stemmer ikke
Abdulkader Haytham fra Nannestad legesenter tror ikke på disse spekulasjonene. – Det er det samme om du har utenlandsk navn eller ikke. Mange norske pasienter ønsker å komme til meg, sier den irakiske fastlegen til utrop.no.

Han forteller at ledig pasientplass ikke sier mye, fordi man selv velger hvor stor kapasitet en ønsker å ha. – Jeg har skrevet at jeg kan ta imot 3000 pasienter på listen, som er tre ganger så mye som andre leger. Derfor har jeg masse ledig plass til pasienter på lista mi, påpeker han.

Haytham sier at en liten prosent eldre kan ha vanskeligheter med å forstå hva utenlandske leger sier, derfor velger de en norsk lege. – Men jeg har mange eldre på pasientlista mi som er fornøyde, understreker han.